Kleutergym

Gymnastiek voor kinderen van groep 1 en 2 van de basisschool. Alle grondvormen van bewegen zoals klimmen, klauteren, rennen en huppelen zijn ideale manieren om de lichamelijke ontwikkeling van uw kind te bevorderen. Hierbij leren ze bijvoorbeeld het inschatten van afstand, diepte en hoogte. Samen spelen, doen en durven, nieuwe bewegingen en het stimuleren van de sociale ontwikkeling van uw kind staan centraal in deze lessen. Zowel als bij de peuters als bij de kleuters is de zaal op gebouwd in 4 stations. Bij ieder van zo'n station komt b.v zwaaien, balanceren etc aanbod.